BIEŻĄCA KONTROLA

Opiekun sali przedmiotowej na bieżąco kontroluje spraw­ność sprzętu. Cenne pomoce, trzeba zewidencjonować i:co roku inwentaryzować. Dla zabezpieczenia mienia ;i porządkuw sali przedmiotowej należy opracować regulamin. ;W regu­laminie określa się sprawy związane z otwieraniem i zamykaniem sali przedmiotowej, wydawaniem dyżurnym uczniom po­mocydo nauczania i przyjmowaniem ich po lekcji, porządko­waniem pomieszczenia po lekcjach. Ponadto ustala się zasady odpowiedzialności. za ; majątek i korzystania z wyposażenia.Organizatorzy;kursów dla’ instruktorów’ zajęć praktycz-; nych, dla kierowników sklepów i.sprzedawców, aby umożl wić prawidłową realizację procesu nauczania powinni zao- . patrywać swych wykładowców w takie same pomoce dydatyczne,” jakimi dysponują szkoły.’ Dla instruktorów zajęć ‚ , praktycznych bazą materialną jest sala sprzedażowa i zaplecze.

PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW

Są dwa sposoby przechowywania materiałów do określonych tematów lekcji w teczkach ułożonych w zwykłych szafach na półkach, w dużych kopertach umieszczonych pionowo w specjalnych szafach z głębokimi szufladami.W obu wymienionych przypadkach teczki i koperty -są ułożone -w~ kolejności występowania tematów, ponumero­wane i podpisane. Jest sporządzony wykaz ułatwiający* od­szukanie właściwego tematu. W szkołach,:które prowadzą lekcje z podziałem – klasy na zespoły, istnieje konieczność przygotowywania kilku zestawów pomocy dydaktycznych do -każdego tematu.    Przy-twbrzeniu nowych sal przedmiotowych trzeba przede  wszystkim zgromadzić najpotrzebniejsze pomoce, niezbędne ^do ; realizacji’ programu: nauczania, często wykorzystywane na łekcjach.W dalszej kolejności będą gromadzone pomoce . służące do pogłębiania materiału hauczania.

Kontrola firmy przez Sanepid

Możliwość skontrolowania firmy przez Państwową Inspekcję Sanitarną wynika z charakteru prowadzonej działalności. Częściej na tego typu kontrolę mogą liczyć osoby prowadzące biznes związany z wszelkiego typu usługami gastronomicznymi, fryzjerskimi czy budowlanymi. Każda osoba zakładająca biznes i zatrudniająca co najmniej jedną osobę, musi zgłosić rozpoczęcie działalności gospodarczej w miejscowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia. Każdy pracownik powinien wykonać odpowiednie badania lekarskie, które są niezbędne do wydania tzw. książeczki sanepidowskiej. Dokument taki muszą posiadać wszyscy pracownicy, pracodawca zaś jest zobowiązany do kontroli jego ważności i przypominaniu o konieczności wykonywania corocznych badań. W przypadku kontroli przez Sanepid, jego urzędnicy będą sprawdzać te dokumenty, a za wszelkie zaniedbania obciążą osoby prowadzące biznes. Warto zatem dbać o ich ważność, by nie narażać się na koszty związane z ewentualnymi mandatami.

Księgowość we własnej firmie

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością księgowania przebiegu jej działania. Średni przedsiębiorcy mogą sobie pozwolić na powierzenie tego zadania profesjonalnemu księgowemu, ci, którzy prowadzą mniejszy biznes, bardziej liczą się z kosztami i próbują radzić sobie samodzielnie z księgowością firmy. Jest to optymalne wyjście zwłaszcza dla firm jednoosobowych, których działalność oznacza często niedużą księgowość. Może to robić we własnym zakresie każdy prowadzący własny biznes i nie musi w tym celu posiadać specjalnych kwalifikacji. Rozliczanie małej firmy oznacza zazwyczaj jedynie dokładne prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ewentualnie książki zakupów, jeśli przedsiębiorca jest VAT-owcem. Jeśli prowadzony biznes nie wymaga zatrudniania pracowników, odpadają również problemy związane ze składkami ZUS oraz rozliczaniem kadr i płac. Samodzielne prowadzenie księgowości wydaje się dobrym pomysłem na zmniejszenie wydatków ponoszonych z tytułu prowadzenia działalności.

Sposoby na finansowanie działalności

Żeby mieć własny biznes trzeba zacząć coś robić. Do tego są potrzebne mniejsze lub większe pieniądze na zakup materiałów lub towarów, a także na rejestrację działalności. Istnieją różne sposoby finansowania nowej firmy. Na początku dobrze by było mieć jakieś własne pieniądze, ale jeśli ich nie ma można zacząć od dotacji z urzędu pracy, w którym trzeba być zarejestrowanym, albo udać się do banku zajmującego się udzielaniem kredytów z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Na kolejnych etapach działalności także mogą być potrzebne pieniądze. Zarówno faktoring, jak też leasing mogą okazać się ratunkiem dla niedawno powstałej firmy. Jeśli chodzi o faktoring, polega on na przed płaconych fakturach. Aby to bardziej wyjaśnić posłużę się przykładem. Nowo powstała, bo istniejąca pięć miesięcy firma A sprzedaje rajstopy firmie B, ta jednak wybrała formę zapłaty przelewem w terminie 14 dni. Firma A musi więc poczekać na swoje pieniądze, ale pojawiła się okazja na zakup nowej maszyny do produkcji rajstop ze wzorami. Firma A nie ma jednak akurat teraz pieniędzy na tę inwestycję, bo rozpoczęła dwa miesiące temu rozbudowę hali produkcyjnej. Co może wówczas zrobić? Zgłasza się do firmy faktoringowej, która zapłaci jej mniejszą kwotę niż ta, która wynika z wystawionych przez nią faktur, ale natychmiast. Tak zarobią wszyscy. Firma A będzie mogła kupić sobie tę maszynę i rozwinie się, a firma faktoringowa otrzyma wszystkie pieniądze z faktur, za które zapłaciła wcześniej.

Sklep jako pomysł na biznes

Prowadzenie sklepu, to nie jest łatwa praca, bywa że trzeba nosić ciężkie kartony i skrzynie pełne owoców, tak przynajmniej jest w branży spożywczej. Można także założyć innego typu biznes, na przykład sklep z ubraniami. Na pewno waga ubrań jest znacznie niższa, ale układanie ich, wypakowywanie, pakowanie, a przede wszystkim przebywanie w sklepie przez wszystkie dni w tygodniu może być uciążliwe, a do tego dochodzą jeszcze rozliczenia i cała masa formalności. Prowadzenie sklepu ma jednak także zalety jedna z nich jest niewątpliwie stały dostęp do gotówki, czego nie można powiedzieć o branży usługowej, w której dominują odroczone terminy płatności. Jeśli jednak nie ma innej możliwości zarabiania i podjęcia pracy niż własny biznes, to warto go założyć. Można nabrać doświadczenia zawodowego i życiowego, a jeśli ma się wykształcenie handlowe lub pracowało się na podobnym stanowisku u kogoś, sukces jest możliwy. Zastanawiając się jaką branże wybrać, aby skutecznie prowadzić handel należy zastanowić się jakie artykuły są w danej społeczności najbardziej potrzebne.

Formalności przy zakładaniu firmy

Niezbędne formalności przy zakładaniu własnej firmy mogą wielu osobom skutecznie odebrać ochotę a własną firmę. Biznes jest to spore wyzwanie dla każdego, o czym wiedzą osoby które od lat prowadzą swoją firmę. Dlatego też dobrze jest się prowadzić bardziej doświadczonych ludzi, czy warto w ogóle w to wchodzić. Kluczem jest tutaj dobry pomysł wyjściowy, czyli po prostu możliwość zaoferowania produktu lub usługi, która spotka się z aprobatą i zainteresowaniem okolicznej ludności, jeśli na przykład na danej ulicy nie ma sklepu spożywczego, to dobrze jest pomyśleć, czy taki właśnie biznes nie byłby wskazany w naszym przypadku. jeśli chodzi o bardziej zaawansowane pomysłu, na przykład salon fryzjerski, to już trzeba mieć lepsze kwalifikacje, tzn., wykształcenie kierunkowe. Bo przecież mało którego młodego przedsiębiorcę stać od razu na zatrudnianie pracowników. Tego typu salony, podobnie jak zakłady kosmetyczne, mają na ogół rację bytu w czasach lepszej koniunktury na rynku, gdyż korzystają z nich osoby majętne i mające spore dochody.

Finanse pod kontrolą

Kontrola swoich wydatków oraz dochodów to podstawa racjonalnego zachowania w świecie zdominowanym przez pieniądz. W zasadzie jest to jednak kwestia mocno problematyczna dla przeciętnego człowieka, ponieważ z reguły rzadko orientujemy się we wszystkich kwestiach dotyczących zarządzania majątkiem. Czas najwyższy ich się jednak nauczyć, ponieważ to sprawi, że będziesz mógł wziąć większą odpowiedzialność za swoje życie, w którym jak doskonale zdajesz sobie sprawę pieniądze odgrywają zasadniczą rolę. Dlaczego warto zarządzać wydatkami. Z prostego powodu. Więcej oszczędności, które mogą być zagospodarowane efektywniej. Cała istota inwestowania właściwie na tym polega. Każdy człowiek, który ma pracę, ale nie radzi sobie z wydatkami, ma ciągle długi oraz stresują go wszystkie rzeczy związane z pieniędzmi powinien przyjrzeć się uważnie zagadnieniom finansowym, ponieważ profesjonalna wiedza z tego zakresu może uzdrowić Twoje funkcjonowanie w gospodarce. Jeżeli nie masz swoich pieniędzy pod kontrolą, wtedy Twój los nie będzie należał do najlepszych. Użyj rad przedstawionych w artykule, aby odmienić swoje życie w tym zakresie.

Czy inflacja nie zwiększy się

Inflacja jest zjawiskiem wysoce niekorzystnym nie tylko dla gospodarki jako takiej, lecz również dla każdego konsumenta. Dlatego analitycy rynków finansowych z niepokojem obserwują poziom inflacji, natomiast Rada Polityki Pieniężnej stara się na bieżąco korygować sytuację, chociażby za pomocą podnoszenia lub obniżania stóp procentowych. Jak podały ostatnie wskazania, inflacja w marcu nieco wyhamowała, zarówno w stosunku do miesiąca lutego, jak i do w stosunku rok do roku, czyli do marca 2011 roku, i wyniosła 3,9 procenta. Taki wynik jest jednak relatywnie wysoki i analitycy nie są wcale pewni, czy poziom inflacji znów nie wzrośnie w najbliższych miesiącach, a to z uwagi na rosnące ciągle ceny paliwa, co w prostym przełożeniu wywiera bezpośredni wpływ na resztę cen na rynku. Ostatnio zarówno w Europie, jak i w Chinach notuje się spowolnienie gospodarcze, co może spowodować zmniejszenie się cen surowców naturalnych, w tym ropy naftowej – to byłoby automatycznie czynnikiem pozwalającym patrzeć w przyszłość inflacyjną naszego kraju bardziej optymistycznym wzrokiem.

Długi rosną, konsumpcja spada

Dziwna to sytuacja, kiedy widzimy jak konsumpcja w naszym kraju rośnie, bezrobocie też, a nasze długi to już w ogóle idą do nieba. Jak ma być dobrze skoro znajdujemy się w ogromnym kryzysie zadłużenia. Państwo mówi jednak, że wszystko jest w porządku, a obywatele nie muszą się niczego obawiać. Prawda jest jednak zupełnie inna. Jest się czego bać, a zadłużenie prędzej czy później doprowadzi nas nad przepaść ekonomiczną. Póki co możemy czuć się bezpieczni, ponieważ najwięksi gracze na świecie nie chcą dopuścić do upadku obecnego systemu. Nikt jednak nie wie, kiedy nastąpi rewolucja świadomości i czy nie czekają nas daleko idące zmiany w świecie finansów. Każdy człowiek powinien mieć jednak wiedzę o tym, że kryzysy, ani hossy nie trwają wiecznie, a gospodarki przechodzą wielkie przemiany, których na pierwszy rzut oka nie widać, ale one stopniowo nadchodzą. Jeżeli będziesz uważnym obserwatorem na pewno dostrzeżesz wiele niuansów ekonomicznych, które będziesz mógł wykorzystać do poprawy własnego losu. Nie ma na co czekać, a rozwój ekonomiczny powinien być pierwszą rzeczą, o którą zadbasz po przeczytaniu do końca tego artykułu. Nie zwlekaj, być może w Tobie leży nadzieja gospodarki światowej.

POSZUKIWANIE WIEDZY

Podręcznik jest podstawowym źródłem poszukiwania wie­dzy, analizowania jej, wnioskowania, urabiania pojęć i sądów,* podsumowania wyników, podstawą samodzielnych badań. Podobną rolę odgrywać podręcznik w czasie wykonywania zadań lub ćwiczeń domowych. Funkcją podstawową podręcz­nika wówczas; jest podsumowanie wiadomości zdobytych w szkole, gruntowne ich przyswojenie i utrwalenie. W. zależności. od poziomu intelektualnego uczniów’ stosuje – się czytanie pracy w czasie zajęć lekcyjnych pod ścisłym nadzorem nauczyciela lub też czytanie artykułu poza lekcjami.Jednym ze sposobów systematycznego’ wdrażania uczniów do stałego przeglądania prasy jest np. zlecenie prowadzenia ‚. stałej ewidencji artykułów występujących w podanych cza­sopismach według tematyki przerabianej: w. danym roku szkolnym.

SAMODZIELNA PRACA

Niekiedy samodzielna praca ucznia z podręcznikiem prze­biega odmiennie. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat, sam wyodrębnia składniki treści w temacie i podaje młodzieży w skrócie kilka dyspozycji. Uczniowie współpracując z nau­czycielem, poszukują podanych > punktów w podręczniku. W ten sposób wdraża się ich do logicznego i ukierunkowa­nego czytania. Młodzież referując, uczy się jednocześnie rzeczowej selekcji ‚materiału podręcznikowego/ odróżniać wiadomości zasadnicze od ubocznych, wiedzę podstawową od .przykładów i opisów. Młodzież starszą należy ..wdrażać do samodzielności przy korzystaniu z’ podręcznika. -Daje się – np. – polecenie przeczytania na lekcji nowej, nie znanej jeszcze treści,- napisania planu’wiążącego logicznie podane elementy, zestawienia poszczególnych elementów’według określonej stniktury itp.

FORMUŁOWANIE PYTAŃ

Przeprowadzenie  lekcji metodą pogadanki lub dyskusji wymaga prawidłowego ftjrmułowania pytań i czuwania nad właściwym przebiegiem wypowiedzi uczniów oraz uzyskania prawidłowej odpowiedzi od ucznia, gruntownego opanowania materiału, który jest przedmiotem dyskusji oraz taktownego, ustosunkowania się do różnych jvypowiedzi, aby nie zahamo­wać (lecz aktywizować) proces myślenia uczniów. Ważnym uzupełnieniem metod słownych jest samodzielna praca ucznia’ z podręcznikiem, książką zawodową lub instrukcją. Do samodzielnego uczenia się uczniowie muszą być wdrożeni, zwłaszcza. do umiejętnego czytania tekstu, zawodowego (analitycznego, i syntetycznego). Przy korzy­staniu z tekstu zamieszczonego, w i podręczniku czy innej książce zawodowej, konieczne jest, aby uczniowie’rozumieli wszystkie terminy,, umieli znaleźć wyjaśnienia tych-pojęć (nie-tylko pytając o nie nauczyciela).

POGADANKA A DYSKUSJA

Różnica między pogadanką a dyskusją polega na tym, że podczas dyskusji  uczniowie mają większą  samodzielność, nie są ograniczani przez nauczyciela pytaniami. Dyskusja pobudza do wnikliwego. i wszechstronnego rozpatrywania spraw spornych,wyrabia krytycyzm. Powinna uczyć także tolerancji wobec – . poglądów odmiennych i umiejętnego wartościowania wypo­wiadanych opinii.        Przygotowanie i przeprowadzenie dyskusji wymaga wiele „ czasu.’Dobrze jest,, aby? o dyskusji na określone tematy, zwłaszcza te, które wymagają, zapoznania się z materiałami,nowymi zagadnieniami, terminologią itp., uczniowie, byli uprzedzani. Przed rozpoczęciem dyskusji nauczyciel daje ‚ zazwyczaj krótkie wprowadzenie do tematu, określa’zakres i cel-dyskusji. Aby ; dyskusja nie była zbyt ogólna,. można ‚ustalić z uczniami konkretne zagadnienia, ewentualnie plan; wokół: którego powinna się ona koncentrować.

PRZY ZASTOSOWANIU POGADANKI

Przy zastosowaniu pogadanki nauczyciel może wykorzystać ‚ w czasie lekcji doświadczenia uczniów zdobyte z różnych źródeł, może. zaktywizować uczniów w – zakresie wyławiania problemów, a także’systematyzowania wiadomości. Może. również! kontrolować proces przyswajania wiadomości,’ ko­rygować błędy w rozumowaniu uczniów oraz uzupełniać ich wiedzę.Ujemną stroną jest to, że pochłania więcej czasu aniżeli,; metody podające materiał w gotowej formie. Zdobyte wiadomości mogą t być niepełne lub mało usystematyzowane, szczególnie wówczas, gdy pytania odbiegają od zagadnień podstawowych/ Przy braku – czasu może stać się powierz­chowna.Inną metodą słowną jest dyskusj a. Określa się ją najczęściej jako Rodzaj rozmowy, zbiorowej, wymiany zdań na okre­ślony temat lub jako konfrontację różnych poglądów, porównywania informacji w celu wyciągnięcia wniosków, rozstrzyg­nięcia zagadnienia, rozwiązania problemu.

POGADANKA Z UCZNIAMI

Po wstępnej  pogadance może on nawiązać do nowego – tematu lekcji podkreślając, że’ w „wyświetlanych ilustracjach muszą spo­strzec sposób rozplanowania i różnicę w . ustawianiu tych urządzeń. One bowiem decydują o nazwie systemu rozpla- nowania sal sprzedażowych i przelotowości danego punktu ; sprzedaży. Pogadanka z uczniami może mieć charakter wprowadzenia  do nowego zagadnienia, jak również być podsumowaniem szczegółowych  zagadnień omówionych w czasie zajęcia , lub zebranych przez uczniów z różnych źródeł lub wyszuka­nych z podręcznika. Celem pytań będzie wówczas doprowadzenie do syntezy lub wskazanie możliwości wykorzystania’ zdobytej wiedzy do konkretnej działalności lub nowych sytuacji zawodowych.

OBOK PODANYCH SPOSOBÓW

Obok podanych sposobów można wdrażać młodzież do ,’ celowego i planowego spostrzegania bezpośrednich faktów zdarzeń, występujących w praktyce^ Ćwiczenia w tym za­kresie mogą polegać na oglądaniu lub badaniu konkretnych przedmiotów: towarów, materiałów, sprzętu.lub urządzeń, sposobów działania lub wykonywania określonych prac, np. obsługi klientów, badania jakości, organizowania miejsca roboczego lub zmian zachodzących pod wpływem określonego , działania (zmiany sposobu działania). Duże możliwości rozwijania takiej obserwacji, są na lekcjach związanych z odbio­rem jakościowym lub ilościowym materiałów lub towarów,  kontrolą . prawidłowego organizowania miejsc .roboczych, wypisywaniem lub opracowywaniem różnych dokumentów,. wyliczeń itp.

PEŁNE UJĘCIE

Można zalecić określenie ich jednym lub      dwoma wyrazami   albo też ujęcie ich w-pełne       zdania.  Po kilku prostych     analizach, w   których uczeń ma    wybrać dwie lub trzy cechy, można przejść do wyrabiania umiejęt­ności spostrzegania większej liczby elementów. Przykładem . tego typu ćwiczenia może być- temat Kwalifikacje pracow- V ników handlu. Po zapoznaniu uczniów z cechami osobowości, dobrego . pracownika handlu, nauczyciel może odczytać  wyjątek z „Lalki” B. Prusa, zwracając uwagę na cechy do­datnie i ujemne u Ignacego Rzeckiego, Lisieckiego i Mra- czewskiego. Przed czytaniem uczniowie powinni przygotować arkusz analizy i wykaz nazw omawianych cech. Przeczytanie ‚ . tekstu trwa około 7—8 minut.

ZAKRES SAMODZIELNOŚCI

Zakres samodzielności, uczniów przy obserwowaniu za­leży od umiejętności wykonywania. poszczególnych lub_ wszystkich etapów obserwacji,’a więc od umiejętności usta- lania celu, spostrzegania cech wspólnych lub różniących się, , znaczenia’tych cech, pisania notatek ustalania planu obser­wacji itp.Dużą rolę w nauczaniu organizacji i techniki handlu może odegrać analiza z.podręczmka. Na przykład, po zapo­znaniu z pojęciem obrotu towarowego pośredniego i bezpośredniego uczniowie otrzymują polecenie przeczytania wy­znaczonego; tekstu z podręcznika, i wypisania .w zeszycie przedmiotowym, cech ujemnych i dodatnich obrotu towa­rowego bezpośredniego. Jest to możliwe wówczas, gdy w po danym tekście nie wymienia się tych cech, lecz omawia się znaczenie jednej i drugiej formy obrotu.

PRZEPROWADZANIE POKAZU

Pokaz może się odbywać w klasie, sali przedmiotowej • lub też w’konkretnym zakładzie pracy (np. w czasie wycieczki, na praktyce). Metoda pokazu wiąże się ściśle z zasadą po- glądowości i ma na celu bezpośrednie lub pośrednie zetknięcie ucznia z przedmiotami lub zjawiskami, które ma poznać. Główną rolą pokazu jest ukształtowanie prawidłowych wyobrażeń o omawianych faktach i zjawiskach. Aby pokaz mógł spełnić swoją rolę dydaktyczną, uczniowie muszą być przygotowani do prawidłowej obserwacji przed­miotu lub. zjawiska. Przygotowanie polega na sprecyzowaniu celu i terenu obserwacji, wyjaśnieniu istotnych cech przed­miotu, ukierunkowanie obserwacji przez, wyznaczenie zadań lub opracowanie arkusza obserwacyjnego, podanie sposobów, i kolejności prac, pisania notateYlub ujednolicenie stosowanej ‚terminologii przy określaniu cech. Wynik obserwacji w dużej : mierze zależy od uprzednich wiadomości o obserwowanym przedmiocie oraz od umiejętności obiektywnego spostrze­gania. bez domysłów, wyobrażeń lub przypuszczeń.