Archive for the ‘Uncategorized’ Category

BIEŻĄCA KONTROLA

Opiekun sali przedmiotowej na bieżąco kontroluje spraw­ność sprzętu. Cenne pomoce, trzeba zewidencjonować i:co roku inwentaryzować. Dla zabezpieczenia mienia ;i porządkuw sali przedmiotowej należy opracować regulamin. ;W regu­laminie określa się sprawy związane z otwieraniem i zamykaniem sali przedmiotowej, wydawaniem dyżurnym uczniom po­mocydo nauczania i przyjmowaniem ich po lekcji, porządko­waniem pomieszczenia po lekcjach. Ponadto ustala się zasady […]

NA POLE NAFTOWE

Na pola naftowe należy co roku dostarczyć ponad 4 min t materiałów, które zimą są gromadzone w portach rzecznych nad Obem i Irtyszem: w Nowosybirsku, Omsku, Tiumeniu i Tobolsku, a następnie, latem, transportowane tymi rzekami w pobliże miejsc przeznaczenia.Ponieważ transport drogami wodnymi ma charakter okresowy, uruchomienie linii kolejo­wej stało się koniecznością. Wkrótce po podję­ciu decyzji o […]