Uncategorized | Finanse

Category: Uncategorized

BIEŻĄCA KONTROLA

Opiekun sali przedmiotowej na bieżąco kontroluje spraw­ność sprzętu. Cenne pomoce, trzeba zewidencjonować i:co roku inwentaryzować. Dla zabezpieczenia mienia ;i porządkuw sali przedmiotowej należy opracować regulamin. ;W regu­laminie określa się sprawy związane z otwieraniem i zamykaniem sali przedmiotowej, wydawaniem dyżurnym uczniom po­mocydo nauczania i przyjmowaniem ich po lekcji, porządko­waniem pomieszczenia po lekcjach. Ponadto ustala się zasady odpowiedzialności. za ; majątek i korzystania z wyposażenia.Organizatorzy;kursów dla’ instruktorów’ zajęć praktycz-; nych, dla kierowników sklepów i.sprzedawców, aby umożl wić prawidłową realizację procesu nauczania powinni zao- . patrywać swych wykładowców w takie same pomoce dydatyczne,” jakimi dysponują szkoły.’ Dla instruktorów zajęć ‚ , praktycznych bazą materialną jest sala sprzedażowa i zaplecze.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!

NA POLE NAFTOWE

Na pola naftowe należy co roku dostarczyć ponad 4 min t materiałów, które zimą są gromadzone w portach rzecznych nad Obem i Irtyszem: w Nowosybirsku, Omsku, Tiumeniu i Tobolsku, a następnie, latem, transportowane tymi rzekami w pobliże miejsc przeznaczenia.Ponieważ transport drogami wodnymi ma charakter okresowy, uruchomienie linii kolejo­wej stało się koniecznością. Wkrótce po podję­ciu decyzji o zagospodarowaniu zachodniej Syberii zaczęto budować linię kolejową Tiumeń—Tobolsk—Surgut—Niżniewartowsk.  W linię tę przedłużono do Obu i pierwsze dostawy dotarły do Neftejuganska. Budowa mostów przez olbrzymią rzekę Ob została za­kończona w 1975 r., po czym linię kolejową przedłużono do Surgutu i Niżniewartowska.

Witam na mojej stronie! Jestem zwariowanym księgowym, bloga prowadzę jako formę podzielnia się z czytelnikami informacjami z zakresu biznesu i księgowości! Jeśli podoba Ci się moja strona będę wdzięczny za pozostawienie komentarza lub like!